Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νέα Ιωνία :  11/ 3 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 10η                             Συνεδρίαση  10η
Αρ. πρωτ:  700

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση αιτήσεως του Δήμου Νέας Ιωνίας για καθορισμό οριστικής  τιμής μονάδας στην Σολωμού Μαρία του Ιωάννη. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window