Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 10η                                             Συνεδρίαση: 10η
Αρ.πρωτ. 7523/8-3-2024

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 12/3/2024 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Β΄ εξάμηνο του 2023.
2 Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητάς Ζωής έτους 2023.
3 Εισήγηση για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για απόδοση διατροφής στην Δήμα από τον Κόμπο Γ.
4 Εισήγηση για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για απόδοση κατασχέσεως εις χείρας τρίτου για λογαριασμό του υπαλλήλου του Δήμου Νέας Ιωνίας Ματζαβίνου υπέρ Δ.Ο.Υ.
5 Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ειδών για την φιλοξενία αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας, Λευκόνοικου Κύπρου
6 Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας την περίοδο της Αποκριάς.
7 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: τον Κ.Α. 15.6615.0001 με τίτλο ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, συνολικού ύψους 1.388,80€ με το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια εντύπου για την πληροφόρηση των μαθητών και των γονέων τους για τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
8 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπολόγου υπαλλήλου Δημήτριου Πετρίδη για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής διαμονής σε ξενοδοχείο
9 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομαδάρχες-κοινοτάρχες) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική κατασκήνωση.
10 Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΑΒΕΡΩΦ 6.
11 Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 102.
12 Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 10, στην επιχείρηση «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησία του ΦΟΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
13 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Σαρακοστίδης.
14 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Σαρίδης.
15 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Σπηλιώτου.
16 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Bakaj.
17 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Πορτοκαλίδης.
18 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σπυρόπουλος.
19 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σταμπούλογλου.
20 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Ντούζγου.
21 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Ντζουγάνη.
22 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Νταμπίκη.
23 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Κ.Νικολάου.
24 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Αλ.Νικολάου.
25 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Παπαδογαμβράκης.
26 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Μυλωνάς.
27 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Μήτσης.
28 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Μεταλλόπουλος.
29 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Mitro.
30 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Κριτσωταλάκης.
31 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Κοντογόνης.
32 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Συνοδινός.
33 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Σωτηροπούλου.
34 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Νέστορα.
35 Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Πολίτης.
36 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 510.861,38 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024»

• Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window