Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                          
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ¨΄ ΊΡΙΔΑ ¨  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                        σε συνεργασία με τον
                                                                              Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών «ΟΚΑΝΑ»

Πριγκηποννήσων 4, Νέα Ιωνία, 142 31
Τηλ: 210 2715660, 210 2715379, 210 2798380.
Φαξ: 210 2715855

 To Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΊΡΙΔΑ» Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ , για τη νέα περίοδο προχωρά  στις καινούριες του  δράσεις,  σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον πενταετή του σχεδιασμό και κατόπιν των αιτημάτων που εκφράστηκαν.
Συγκεκριμένα, ξεκινούν δυο ομάδες γονέων τρίμηνης διάρκειας σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Οι ομάδες, μια πρωινή και μια απογευματινή, με τίτλο «Επικοινωνία στην Οικογένεια» στοχεύουν να παρέχουν ενημέρωση και στήριξη στους γονείς για θέματα όπως, όρια και κανόνες, τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας, έκφραση συναισθημάτων.
Επίσης, ξεκινά ο τρίτος κύκλος συναντήσεων της ομάδας εφήβων που στόχο έχει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών τους δεξιοτήτων. Από το νέο έτος 2017, θα υπάρξει η δυνατότητα νέων συμμετοχών στη συγκεκριμένη ομάδα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλέσουν για πληροφορίες στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης.
Σε σταθερή συνεργασία με τα τμήματα Αγωγής Υγείας Π.Ε. και Δ.Ε. Β Αθήνας, το Κέντρο Πρόληψης, συνεχίζει τις παρεμβάσεις του εντός του σχολικού πλαισίου στους μαθητές. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα παρέμβασης στην Ε’ Δημοτικού με τίτλο « Εκφραζόμαστε.. Δημιουργούμε.. Μέσα από Σκέψεις και Συναισθήματα». Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα συναντήσεων στην Α’ Γυμνασίου με τίτλο «Εφηβεία- Εξαρτήσεις- Ο Ρόλος των Φίλων».
 Για τους εκπαιδευτικούς Α’ και Β΄ Βαθμίδας, πάντα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα Αγωγής Υγείας, σχεδιάζονται σεμιναριακές εκπαιδεύσεις σε εγκεκριμένα υλικά πρόληψης που μπορούν να εφαρμόστουν  στην τάξη με ανάλογες εποπτικές συναντήσεις.
Τέλος το Κέντρο Πρόληψης, παραμένει ανοιχτό σε έκφραση αιτημάτων για δράσεις στην Κοινότητα, όπως ομιλίες για ψυχοκοινωνικά θέματα καθώς και στη συμβουλευτική-στήριξη ατόμων και οικογενειών για δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα  2102715660 και 2102715379, καθημερινά. Οι υπηρεσίες του Κέντρου προσφέρονται δωρεάν.

                                           Πρόεδρος Δ.Σ. ¨ Ίριδα¨

Κολμανιώτης Ιωάννης,
Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας

 

Μοιραστείτε
Close Search Window