Πρόσκληση για προσφορά για την προμήθεια 6 laptops με ακουστικά κεφαλής και 35 tablets

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση για προσφορά για την προμήθεια 6 laptops με ακουστικά κεφαλής και 35 tablets

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου), για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου), για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2020

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                     ... Διαβάστε περισσότερα → Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Close Search Window
el
enel