Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας των συστημάτων Η/Υ και των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας των συστημάτων Η/Υ και των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2020 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.:... Διαβάστε περισσότερα → ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση πάγιου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού δικτύου – συστήματος άρδευσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια και τοποθέτηση πάγιου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού δικτύου – συστήματος άρδευσης

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ιωνίας προκηρύσσει, δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Λυκείου Νέας Ιωνίας στην οδό Α. Κάλβου 103 .

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ... Διαβάστε περισσότερα → Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ιωνίας προκηρύσσει, δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Λυκείου Νέας Ιωνίας στην οδό Α. Κάλβου 103 .

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών συσκευών, για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου και του Ιατρού εργασίας, του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών συσκευών, για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου και του Ιατρού εργασίας, του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Close Search Window
el
enel