Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Έτους 2020 δικαιούχων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Έτους 2020 δικαιούχων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της υφιστάμενης άδειας λογισμικού: «SCADA Pro» (μετάβαση από την έκδοση ν.16, στην έκδοση ν.20)

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της υφιστάμενης άδειας λογισμικού: «SCADA Pro» (μετάβαση από την έκδοση ν.16, στην έκδοση ν.20)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: 6Α5ΔΩΚΥ-4ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 9ΟΓΗΩΚΥ – ΨΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας των συστημάτων Η/Υ και των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας των συστημάτων Η/Υ και των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2020 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.:... Διαβάστε περισσότερα → ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Close Search Window
el
enel