Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 216η:  «Αποδοχή ή μη  της αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης του  τμήματος του Ο.Τ 425 που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων σύμφωνα με την 14410/19-12-2008 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.(ΦΕΚ 6(τ. Α Α &Π Θ)/19 -01 -2009».

Πράξη 217η:  «Έγκριση 2ητροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 218η:  «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 2ου Τριμήνου, έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 219η:  «Ψήφιση-έγκριση, των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Β’ τριμήνου 2023 σωρευτικά».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 220η:  «Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 221η:  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση χρωματισμών και επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτιρίων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 222η:  «Αρμοδιότητα παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. Ιωνίας στον Ο.Π.Α Ν».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 223η:  «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νέας Ιωνίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Π.Ε.Τ.Α.  Α.Ε.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 224η:  «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «Π. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 225η:  «Έγκριση υποβιβασμού πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Ηλιουπόλεως 29».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 226η:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 21Β».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 227η:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 113».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 228η:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΗΝ. ΕΘΝΩΝ 41».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 229η:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΖΗΛΩΝ 27».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 230η:  «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου σε κοινόχρηστο διάδρομο στην οδό ΚΙΟΥ 14».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 231η:  «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 29».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 232η:  «Άδεια για την τοποθέτηση ενός (1) εύκαμπτου πλαστικού κολωνακίου σήμανσης στην οδό ΘΡΑΚΗΣ 16».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 233η:  «Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου επί της οδού Μηδείας 91».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 234η:  «Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου επί της οδού ΕΛ. ΑΛΑΜΕΙΝ 11».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 235η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 22».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 236η:  «Κοπή δένδρων επί της οδού ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ 1».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 237η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΔΕΜΙΔΕΡΣΙΟΥ 49-51».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 238η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 239η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6Γ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 240η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΧΑΛΚΗΣ 46».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 241η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 50».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 242η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΡΙΜΙΝΙ 22».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 243η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΜΟΝΗΣ ΠΥΡΣΟΥ 5».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 244η:  «Κοπή δένδρων επί της οδού ΠΕΡΓΑΜΟΥ 56Β-58».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 245η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΚΑΒΑΛΑΣ 14».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 246η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 247η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 57».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 248η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού Ν. ΓΙΑΝΝΑ 6».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 249η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού Ν. ΓΙΑΝΝΑ 73».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 250η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΒΟΣΠΟΡΟΥ 100Α ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΑ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 251η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΧΑΛΚΗΣ 60».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 252η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 63».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 253η:  «Κοπή δένδρου επί της οδού ΑΤΤΑΛΟΥ 1».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window