Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νέα Ιωνία :  8 /9/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:38η                  Συνεδρίαση 38η
Αρ. πρωτ:25965

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Διαμόρφωση σχολικών πεζοδρομίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας πέριξ Σχολικών Συγκροτημάτων»(Κ.Α.Ε 30.7324.0033).για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window