Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  23 /  4  / 2013
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση πολύκλωνων αγωγών ΝΥΥ και την συνδεσμολογία τους για  την Δημοτική κατασκήνωση στο Αλεποχώρι , ενδεικτικού προϋπολογισμού 9250 Ευρώ με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την με αριθμό 36α/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν την  30 / 4 / 2013 ημέρα  Μ. Τρίτη και ώρα  10.30  π.μ. στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Στο άνοιγμα των προσφορών  έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται αν το επιθυμούν οι προμηθευτές που κατέθεσαν οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών -Τηλ. :  2132000459 κ. Αντώνιος Στάθης

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                          Γεώργιος Ιωαννίδης

 

Μοιραστείτε
Close Search Window