Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 28η                                                               Συνεδρίαση: 28η
Αρ. πρωτ. 21938/05-07-2024
Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής 
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών) 
            Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 9/7/2024 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 1.  Εισήγηση 5ης Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.
 2. Τροποποίηση της υπ. αρ. 561/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος».
 3. Καθορισμός θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025.
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 10194/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων» για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων σε στάσεις της Συγκοινωνίας (αστικής και δημοτικής)  του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
 5. Κατακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας για την  «Εκμίσθωση Κοινόχρηστων Χώρων και συντήρηση σκεπάστρων στάσεων αναμονής επιβατών και σύγχρονων κατασκευών προβολής μηνυμάτων.
 6. Αποδοχή μελέτης και έγκριση αναθέσεως εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τις διατάξεις άρθρου 32, παρ. 2γ, Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση άνευ προηγουμένης δημοσιεύσεως), καθώς και έγκριση της οικείας προσκλήσεως και ορισμός του οικείου γνωμοδοτικού οργάνου.
 7. Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ’  αρ.   9 Ν  5056/2023 σε συνδυασμό με αρ.  74Α  Ν 3852/2010  και αρ. 31 Ν 5013/2023.
 8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6615.0001 για την αναπαραγωγή σχεδίων.
 9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΑΙΝΟΥ 28.
 10. Διαγραφή προσαυξήσεων-Γκουζούνας.
 11. Διαγραφή προσαυξήσεων-Μεής.
 12. Διαγραφή προσαυξήσεων-Γιδάκος.
 13. Επιστροφή χρημάτων-«Ενέργεια και Λάιτ Γιούνιτ».
 14. Επιστροφή χρημάτων-Βλάσσης.
 15. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Καναρίδης.
 16. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Byrdziak.
 17. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Μάθιος.
 18. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Σαββαϊδης.
 19. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Απέργης.
 20. Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο-Λιντζεράκος.
 21. Διαγραφή παράβασης οχήματος από χρηματικό κατάλογο-Κανταρτζής.
 22. Αίτηση για κοπή δένδρου στην οδό Τραπεζούντος 44.
 23. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ποσού 602.957,77 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Ζ΄ τακτική επιχορήγηση  έτους 2024.
• Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπληρωματικά μέλη:
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
Μοιραστείτε
Close Search Window