Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  20 /  8  / 2013
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλώσιμων ( τόνερ ) σε αυθεντικές ( Original ) συσκευασίες γραφίτη καινούργιες και αμεταχείριστες μάρκας HP, Epson, Lexmarc, Samsung , Panasonic , Ricoh ) για τους εκτυπωτές, τα φωτοαντιγραφικά & τα Φαξ των υπηρεσιών του Δήμου  ενδεικτικού προϋπολογισμού 6699 Ευρώ με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτ. 28733/2013 μελέτη Τμήματος Προμηθειών.

Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν την  27 / 8 / 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00  π.μ. στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Στο άνοιγμα των προσφορών  έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται αν το επιθυμούν οι προμηθευτές που κατέθεσαν οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών -Τηλ. :  2132000459 κ. Αντώνιος Στάθης

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                          Γεώργιος Ιωαννίδης

 

Μοιραστείτε
Close Search Window