Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  8 /  7  / 2014
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του Δήμου , ενδεικτικού προϋπολογισμού 5166,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτ. 47α/2014 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν την  17 / 7 / 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.00  π.μ. στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Στο άνοιγμα των προσφορών  έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται αν το επιθυμούν οι προμηθευτές που κατέθεσαν οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών -Τηλ. :  2132000451,6,9.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χρήστος Κανλής

 

Μοιραστείτε
Close Search Window