Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  26/5/2014
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34
Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες οικονομικές προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για εργασίες συντήρησης εξοπλισμού – εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Ν. Ιωνίας  σύμφωνα με την 41α/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  συνολικού ύψους 14.956,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την 2/06/2014 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Ιωνίας  Τηλ. 2132000433.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window