Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 

ANAKOINΩΣΗ

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας δέχονται προσφορές για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των σχολείων που εποπτεύουν. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο. Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ και 1% φόρος εισοδήματος, όπως ορίζει ο νόμος. Δεν χρειάζεται εγγύηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους, έως 4 Νοεμβρίου 2011 στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών (Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40, Τ.Κ.: 142 34 Νέα Ιωνία). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών στα τηλέφωνα 213 2000 405 & 213 2000 406.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
   
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΣΠΡΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window