Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                                   ΑΔΑ: 45ΨΩΩΚΥ-ΒΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ν. ΙΩΝΙΑ   16/12/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. Πρωτ.   43866
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
                                                                                           
                                                                                                                   

 

                    ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ :  ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794684
                                                                          
                                                                          
                                                             
                                                                        

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                      
                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Ο  Αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας   προσκαλεί  σε διαπραγμάτευση  για την επιλογή αναδόχων με  κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση  επί τοις εκατό (%) για την  μεταφορά  μαθητών με Ταξί  για τα δυο ειδικά σχολεία του Δήμου Ν. Ιωνίας ( ΣΜΕΑ & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ) σύμφωνα με τους όρους της 80α/2011 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας και της 324/2011 πράξης Οικονομικής Επιτροπής .

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – Αγ. Γεωργίου 40  την 22/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30.

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Νέας Ιωνίας
Αρμόδια υπάλληλος κ. Αναμουρλόγλου Μαρία  τηλ. 2132000456

 

 

                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                    ΑΒΡΑΑΜ  ΤΣΑΟΥΣΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window