Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  24/04/ 2014
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34
Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού επαγγελματικού μαγειρείου της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής, σύμφωνα με την 11/2014 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.658,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και τις 07/05/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής Τηλ. 2102793916, 2102777198.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window