Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία   2  / 1 / 2012
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2012 του Δήμου Ν. Ιωνίας σύμφωνα με την 43703/2011 μελέτη και την 445/2011 πράξη Οικ. Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.600 Ευρώ  με το Φ.Π.Α. 23%

 Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την  6 / 1 / 2012 ,ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία -Τηλ. :  2132000459 – κ. Αντώνιο Στάθη
   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΒΡΑΑΜ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window