Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΟΡΑΧ-4Λ2
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                       Νέα Ιωνία, 6/2/2012
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                                               Αριθ. Πρωτοκ. 191

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2102724761
ΦΑΞ                2102790059
ΠΛΗΡΟΦ.      Α. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ – Π. ΡΕΒΕΖΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής, για τις ανάγκες του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. για το έτος 2012 ως εξής:

1. Είδη κρεοπωλείου
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #30.000,00€# ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, με βάση τις μέσες τιμές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσημο κρατικό φορέα (Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού –Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή).

2. Είδη οπωρολαχανοπωλείου:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #20.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.

3. Είδη Αρτοποιείου–Ζαχαροπλαστείου & Γαλακτοκομικών:
α) Ενδεικτικός προϋπολογισμός #20.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)  για τα είδη αρτοποιείου
β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός #15.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται) για τα γαλακτοκομικά είδη.
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.

4. Είδη Ιχθυοπωλείου 
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός #20.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής
 Ισχύουσα νομοθεσία: ΕΚΠΟΤΑ (αποφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185/Β/23.3.93), Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95).
Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2012 με δυνατότητα παράτασής τους έως την έκδοση των αποτελεσμάτων των επόμενων διαγωνισμών.

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως καθημερινά στα γραφεία της Διοίκησης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κλπ. δίδονται καθημερινά από τον κ. Αντώνη Λαζαράκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11μ.μ.στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-2724761.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ιωνίας www.neaionia.gr
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τους μειοδότες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window