Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ                                     Νέα Ιωνία,  1.11.2011
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ   (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)      
Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία                                        Αρ. Πρωτ.:    209
Τηλ. 210 27 95 012
Fax   210 27 90 775

Πληροφορίες :  κ. Γεώργιος Τσιμπούκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για   προσφορά καφέ και μπουφέ, για το 5ο Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., που θα πραγματοποιηθεί στις 25,26,27 Νοεμβρίου 2011, ζητά από κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά.

Η δαπάνη συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 3.000,00 € θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6442.0001 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας : Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το  αρθρ. 23 της υπ΄ αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Τα ζητούμενα είναι :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2011 – ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/2011 – ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2011 :

Πριν την έναρξη των εργασιών προσφέρουμε ημερησίως: Καφέ φίλτρου, ζάχαρη, γαλατάκια σε συσκευασία, 5 κιλά βουτήματα, 15 συσκευασίες πορτοκαλάδα (του 1,5 λίτρου)  και 15 συσκευασίες νερού (του 1,5 λίτρου). Για την εξυπηρέτηση των συνέδρων θα διατίθενται ημερησίως 2 υπάλληλοι (γκαρσόνια).

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/2011

Παράθεση μπουφέ μετά την λήξη της συνεδρίας, με την διάθεση :  Λουκανικοπιττάκια, σπανακοπιττάκια, ζαμπονοτυροπιττάκια, μπριός κυμά, τυροπιττάκια  (5 κιλών έκαστο είδος), 5 μπόμπες (ζαμπόν-τυρί) και 10 τεμάχια (1,5 λίτρου) Coca Cola και 10 τεμάχια (1,5 λίτρου) λεμονάδες.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να την καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Πατρ. Ιωακείμ 4 – Ν. Ιωνία).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν από την Tετάρτη 2/11/2011 έως την Δευτέρα 7/11/2011 και ώρα 13:00.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ηρακλής Γκότσης
  Δήμαρχος

 

                                                                                                                                                                                                                           
 

Μοιραστείτε
Close Search Window