Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                            Νέα Ιωνία: 06/03/2014
                                                                            Αρ. Πρωτ.: 486
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102724761
ΦΑΞ : 2102790059
ΠΛΗΡΟΦ. Α. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν.Ιωνίας ανακοινώνει ότι προχωρά με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πυροσβεστήρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ /
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
( ΣΕ ΕΥΡΩ )
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ
)
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6
kgr ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ 5 24,39 121,95
 
ΣΥΝΟΛΟ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 121,95
Φ.Π.Α. 23%  28,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150,00
 

 
Στους υπό προμήθεια πυροσβεστήρες πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
1. Υλικό
2. Ποσότητα
3. Κατηγορίες πυρκαγιάς για τις οποίες είναι κατάλληλοι
4. Οδηγίες λειτουργίας & αναγομώσεως
5. Κατασκευαστική ικανότητα
6. Έτος κατασκευής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Κριτήριο κατακύρωσης: Τη χαμηλότερη τιμή επί της τιμής του αναλυτικού τιμολογίου.
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές, θα κατατίθενται αυτοπροσώπως καθημερινά στα γραφεία της Διοίκησης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ημέρα & ώρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού από διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Κατά το άνοιγμα των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρίσκονται.
Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από τον κ. Αντώνη Λαζαράκη & την κ. Πηνελόπη Ρεβεζά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11:00 μ.μ. στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-2724761.
Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ιωνίας www . neaionia . gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
Μοιραστείτε
Close Search Window