Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  27 /  9 / 2011
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί  διαγωνισμός  με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την 58α/2011 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000 Ευρώ  με το Φ.Π.Α. 23%

 Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την 4 / 10 / 2011 ,ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία -Τηλ. :  2132000476

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                      ΑΒΡΑΑΜ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window