Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  26 / 10 / 2011
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί  διαγωνισμός  με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων (Toner) εκτυπωτών Φωτοαντιγραφικών και των Fax του Δήμου Ν. Ιωνίας σύμφωνα με την 36766/2011 μελέτη Τμήματος Προμηθειών ενδεικτικού προϋπολογισμού 15000 Ευρώ  με το Φ.Π.Α. 23%

 Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την 4 / 11 / 2011 ,ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών -Τηλ. :  2132000459

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                      ΑΒΡΑΑΜ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window