Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  15 / 11 / 2011
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί  διαγωνισμός  με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 150 μπλόκ Παράνομων Κλήσεων για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ν. Ιωνίας σύμφωνα με την 38309/2011 μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού  500 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%

 Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την 24 / 11 / 2011 , ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Κοινωνική Υπηρεσία -Τηλ. :  210-2776100

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                      ΑΒΡΑΑΜ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window