Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  12 /  7 / 2011
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί  διαγωνισμός  με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ξύλων για πάγκους πλατειών κλπ ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου & του Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τους όρους της 44α/2011 μελέτης  της Τεχνικής Υπηρεσίας

Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την  19 / 7 / 2011 ,ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία -Τηλ.:  2132000476

   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΒΡΑΑΜ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window