Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 140η:  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον για τις εργασίες καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους πρασίνου για την αποφυγή πυρκαγιών, με τη διαδικασία κατεπείγοντος εξαιτίας του επικείμενου καλοκαιριού, των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου πυρκαγιάς .  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 141η:  3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 142η:   Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης περί μη αποδοχής των δικαιολογητικών για α) την αξιολόγηση προσφορών και β) την επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για τη σύναψη σύμβασης με το Δήμο Νέας Ιωνίας αναφορικά με την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του και την παροχή τραπεζικών εργασιών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 143η:  Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη Δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης ακινήτου

Πράξη 144η:  «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Δημητρίου Πουλή, Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, ένα (1) λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, για το έτος 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window