Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 116:  «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας περιόδου 1/1/2021-31/12/2021.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window