Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 117:  «Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window