Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νέα Ιωνία:4/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 53η                Συνεδρίαση 52η
Αρ. πρωτ:39951

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
Σας καλούμε σε EKTAKTH Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ  4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα  12:00, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, και καθορισμός Οριστικού Αναδόχου για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας.για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window