Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Νέα Ιωνία :29/9/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:41η                 Συνεδρίαση 41η
Αρ. πρωτ:29722

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30η Ιουνίου 2017 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window