Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νέα Ιωνία: 7-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης:34                                                                           36η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.34004
Προς:  Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας
.
.
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 36Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40),την Δευτέρα 11-12-2023 και ώρα 19,00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

1. 9η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024
3. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2024
4. Καθορισμός καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2024
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2024
6. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2024.
7. Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, Γ΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών και παρατάσεως της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022.
8. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA: 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ».
9. Κατανομή Δ΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς & απόδοση της δαπάνης για το Β΄ εξάμηνο του 2023 στους  επτά (7) σχολικούς τροχονόμους.
10. Χωροταξική Κατανομή επί των ορίων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το Σχολικό έτος 2024-2025.
11. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το Σχολικό Έτος 2024-2025
12. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το Σχολικό Έτος 2024-2025
13. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
14. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 2
15. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 15
16. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 23
17. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 4
18. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 26
19. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΑΣΠΑΣΙΑΣ 17Β
20. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 6
21. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΤΑΓΜ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ20
22. Αλλαγή του α.κ. Ι.Χ Αυτοκινήτου και Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης στην οδό ΚΑΨΑΛΗ 4
23. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΓΡΑΒΙΑΣ 17
24. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5
25. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 20
26. Προσδιορισμός  μιας (1) θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΝΙΚΗΤΑΡΆ 14
27. Ανανέωση  Θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΜΕΡΛΙΕ 39
.
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:
  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
.
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Μοιραστείτε
Close Search Window