Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία: 11-7-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

email: merimna@neaionia.gr  

Αρ. πρόσκλησης: 25                                      25η Συνεδρίαση

Αρ. πρωτ.: 22609

 

Προς:  Τον κ. Δήμαρχο

και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Ν. Ιωνίας

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτήριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 15-7-2024 και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 1. 5η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.
 2. Αναγνώριση Οφειλής και Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας σε δικαιούχους έτους 2022.
 3. Mεταφορά από τακτικά σε έκτακτα ειδικευμένα, αλλαγή ταμειακής κατηγορίας.
 4. Παράταση προθεσμίας σύμβασης εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας.
 5. Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022».
 6. Έγκριση μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της προμήθειας υπό τον τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Νέας Ιωνίας» (ηλεκτρικά ποδήλατα).
 7. Έγκριση Διαγραφών από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Νέας Ιωνίας.
 8. Αντικατάσταση Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.).
 9. Καταστροφή μηχανογραφικού υλικού.
 10. Άδεια Τοποθέτησης ορειοδείκτη επί της οδού Μ. Καραολή 77.
 11. Άδεια Τοποθέτησης ορειοδείκτη επί της οδού Θεραπειών 6.
 12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Τ. Σινόπουλου 15.
 13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Ρόδου
 14. Κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σπάρτης 62.
 15. Κοπή δένδρου επί της οδού Καψάλη 9.
 16. Κοπή τριών πεύκων στον προαύλιο χώρο του 6ου Γυμνασίου.
 17. Κοπή δένδρου επί της οδού Υψηλάντου 4
 18. Κοπή πέντε δένδρων επί της οδού Κ. Παλαμά 15.
 19. Κοπή δένδρου επί της οδού Αριστοτέλους 29.
 20. Κοπή δένδρου επί της οδού Ανδριανουπόλεως 24.
 21. Κοπή δένδρου επί της οδού Μαλακοπής 24.
 22. Κοπή δένδρου επί της οδού Λυκαονίας 17.
 23. Κοπή δένδρου επί της οδού Μακεδονίας 6Γ & Ξάνθου.
 24. Κοπή δένδρου στην οδό Τραπεζούντος 44.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών

 

Κοινοποίηση:

 1. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
 2. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Μοιραστείτε
Close Search Window