Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία: 11-7-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

email: merimna@neaionia.gr

Αρ. πρόσκλησης: 24                  24η Ειδική  Συνεδρίαση

Αρ. πρωτ.:22608

 

Προς:  Τον κ. Δήμαρχο

και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Ν. Ιωνίας

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτήριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 15-7-2024 και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 

  1. Έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2023 του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  3. Νομική Υπηρεσία
  4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

  1. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
  2. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Μοιραστείτε
Close Search Window