Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Νέα   Ιωνία,  25/11/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ.  Κώδ.: 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοτυπικού, εκτυπωτών και άλλου εξοπλισμού γραφείου για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.767,50 Ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 11/2014 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Οι οικονομικές προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την 4/12/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος Όροφος, στο Τμήμα Προμηθειών.

Στο άνοιγμα των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται αν το επιθυμούν οι προμηθευτές που κατέθεσαν οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: α) τις τεχνικές προδιαγραφές στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής τηλ. 2132000494, κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και β) την παραλαβή της μελέτης και την κατάθεση προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132000459, κ. Ευάγγελος Στυλογιάννης.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φώτιος Τσομπάνογλου

 

Μοιραστείτε
Close Search Window