Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Νέα Ιωνία,   30/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                         Αρ. Πρωτ:    32105
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &                                        
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                                  Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Αγίου Γεωργίου 40                                                         
14234 Νέα Ιωνία                                                            
Πληροφορίες: Ε. Στυλογιάννης                      
Τηλ. 2132000459                                             
                                                                                          
                                                                                
                                                                          
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., προϋπολογισμού 24.273,53€ συμπεριλαμβανομένου φ.π.α.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι λόγω του κατεπείγοντος να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 2/11/2015 στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού αφού πρώτα επικοινωνήσουν με το Τμήμα για να λάβουν τη σχετική μελέτη (η μελέτη υπάρχει στο ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 12331).

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Φώτιος  Τσομπάνογλου
 

Μοιραστείτε
Close Search Window