ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2023 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με ΑΔΤ πατήστε εδώ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με ΑΔΤ πατήστε εδώ

Για τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πατήστε εδώ

Για τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με ΑΔΤ πατήστε εδώ

Για τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με ΑΔΤ πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window