Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                            ΑΔΑ: 64ΔΨΟΚΟΗ-ΖΗΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   
ΔΗΜΟΥ   ΝΕΑΣ   ΙΩΝΙΑΣ
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μίσθωσης  Κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας

Η  Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή  του Δήμου Νέας Ιωνίας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας στην Πλατεία Τυάνων 1 η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της 4/2015 Πράξης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στην οδό Αγίου Γεωργίου 40 – Νέα Ιωνία – Α΄όροφος  την  31 / 3 / 2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 1:30 μ.μ. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Νέας Ιωνίας για να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Μπορούν επίσης  να δουν το χώρο του κυλικείου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο κατά τις ημέρες και ώρες που το σχολείο λειτουργεί.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ

                       ΑΙΜΙΛΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window