Ειδήσεις - Τύπος|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στους γονείς – κηδεμόνες, που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή ή επανεγγραφή
των παιδιών τους στο ΚΕΒΡΕΦΟ για τη σχολική περίοδο 2013 – 2014, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που
έληγε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.

Παρακαλούνται ο ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως εντός της νέας προθεσμίας. Άλλη παράταση δεν θα δοθεί.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΒΡΕΦΟ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window