Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Νέα Ιωνία,   27-04-2012
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ                                    
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)      
Ταχ. Δ/νση : Πατρ. Ιωακείμ 4
142 34   Ν. Ιωνία – Τηλ. : 210 2795012
                                

                                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση 1.000 αντιτύπων του περιοδικού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000,00 € με το Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  17/26-4-2012 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ : Β4ΩΖΟΛ9Β-Υ34 )

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής :

  • 1.000 αντίτυπα,
  • Σχήμα Α4.
  • χαρτί 170 gr.
  • 16 σελίδες τετραχρωμία
  • Το προς εκτύπωση δίνεται σελιδοποιημένο σε ηλεκτρονική μορφή.

    Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν στις   2-5-2012 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος όροφος-Τμήμα Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

    Στο άνοιγμα των προσφορών έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται αν το επιθυμούν οι προμηθευτές που κατέθεσαν οικονομική προσφορά.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Πατρ. Ιωακείμ 4 – Ν. Ιωνία) τηλ.: 210 2795012

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                             Ηρακλής Γκότσης
                     Δήμαρχος
 

Μοιραστείτε
Close Search Window