Εκδηλώσεις – Φωτογραφίες - Δραστηριότητες|

KEMIΠΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) προκηρύσσει πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό ενηλίκων για ανέκδοτο μυθιστόρημα με θέμα τις Αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής και τα  90 χρόνια μνήμης της.
Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού θα αναλάβει 5μελής  επιτροπή αξιολόγησης με πρόεδρο μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και 4 μέλη, άτομα από το χώρο της λογοτεχνίας και έμπειρα στη διεξαγωγή λογοτεχνικών διαγωνισμών.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό :
• Τα  μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.
• Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Οι διακρίσεις του διαγωνισμού κατά σειρά θα είναι :
• Βραβείο
• Έπαινος
• Εύφημος μνεία

Το μυθιστόρημα που θα βραβευθεί, θα εκδοθεί με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε χίλια (1.000)  αντίτυπα, εκ των οποίων τα διακόσια (200) θα δοθούν στο συγγραφέα.

Τα αντίτυπα θα διατίθενται δωρεάν :
• Την ημέρα παρουσίασης του βιβλίου και απονομής των διακρίσεων
• Μέχρις εξάντλησής τους από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Μετά τη διάθεσή τους ο συγγραφέας μπορεί να εκδώσει το μυθιστόρημά του όπως εκείνος επιθυμεί.

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2012, ενώ οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή  και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

Τα έργα θα πρέπει :
1. Να μην ξεπερνούν τις 250 σελίδες Α4, γραμμένες με γραμματοσειρά Times New Roman μέγεθος στοιχείων 11, διάστιχο 0 και περιθώρια άνω και κάτω 2 εκ., δεξιά και αριστερά 2,5 εκ. Ο τίτλος του έργου και τα κεφάλαια να είναι γραμμένα με μέγεθος στοιχείων 14 bold.
2. Να μην αναγράφουν στις σελίδες τους, το όνομα ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.
3. Να αποστέλλονται στη διεύθυνση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία, επί συστάσει εντός ενός φακέλου, όπου στη θέση του αποστολέα να αναγράφεται ψευδώνυμο, διεύθυνση  και η  ένδειξη : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα εξής :
• Ένα (1) αντίγραφο του έργου
• ΄Ένα (1) CD  με το έργο σε ηλεκτρονική μορφή
• και ένα (1) άγραφο σφραγισμένο φάκελο όπου θα εσωκλείεται το όνομα του συγγραφέα, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και ο τίτλος του έργου του.  

Ο άγραφος σφραγισμένος φάκελος ανοίγεται από την επιτροπή αξιολόγησης μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου.
΄Εργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2012, με σφραγίδα ταχυδρομείου.

                                                                                             Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

                                                                                                Ηρακλής Γκότσης
                                                                                                Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

 

Μοιραστείτε
Close Search Window