Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                              Νέα Ιωνία: 07/03/2014
                                                                              Αρ. Πρωτ.: 520
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102724761
ΦΑΞ : 2102790059
ΠΛΗΡΟΦ. Α. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ- Π. ΡΕΒΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ

Το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν.Ιωνίας ανακοινώνει ότι προχωρά με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για υποβολή προσφοράς για τον καθαρισμό & τη φύλαξη των μοκετών των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. (περίπου 400 m2).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200,00 € (Φ.Π.Α. 23% συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης
: Η χαμηλότερη τιμή ανά m2.

Οι προσφορές, θα κατατίθενται αυτοπροσώπως καθημερινά στα γραφεία της Διοίκησης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ημέρα & ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού από διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 και ώρα 13:00 μ.μ.
Κατά το άνοιγμα των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρίσκονται.

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από τον κ. Αντώνη Λαζαράκη & την κ. Πηνελόπη Ρεβεζά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11:00 μ.μ. στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210- 2724761.
Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ιωνίας www.neaionia.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window