Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                             Νέα Ιωνία: 17/03/2016
                                                                             Αρ. Πρωτ.: 654
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102724761
ΦΑΞ : 2102790059
ΠΛΗΡΟΦ. : Α. ΧΡΙΣΤΑΚΗ – Π. ΡΕΒΕΖΑ

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν. Ιωνίας ανακοινώνει ότι προχωρά με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για υποβολή προσφοράς
για τον έλεγχο των οικονομικών διαχειριστικής χρήσεως έτους 2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω τμηματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των #2.500,00# € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Αναλυτικά:

Μοιραστείτε
Close Search Window