Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                    Νέα Ιωνία: 24/02/2015
                                                                    Αρ. Πρωτ.: 383
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102724761
ΦΑΞ : 2102790059
ΠΛΗΡΟΦ. : Α. ΧΡΙΣΤΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν.Ιωνίας ανακοινώνει ότι προχωρά με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για
προτυπωμένα έντυπα. Αναλυτικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΙΔ.
ΧΑΡΑΚΤ
ΗΡ.
Μ.Μ.
 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ /Μ.Μ.
( ΣΕ
  €)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΣΕ 
€) 
 ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
 
 36*26 ΜΕ
ΧΟΝΤΡΟ
ΕΞΩΦΥΛ
ΛΟ 200
ΦΥΛΛΩΝ
 
ΤΕΜ 2   35,0   70,00
ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ 35*26 ΜΕ
ΧΟΝΤΡΟ
ΕΞΩΦΥΛ
ΛΟ 100
ΦΥΛΛΩΝ
ΤΕΜ 10 30,00 300,00
ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30*20 ΜΕ
ΧΟΝΤΡΟ
ΕΞΩΦΥΛ
ΛΟ 100
ΦΥΛΛΩΝ
ΤΕΜ 5 10,00 50,00
     ΣΥΝΟΛΟ ( ΣΕ ΕΥΡΩ )  420,00
         Φ.Π.Α. 23%    96,60
     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  516,60

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 516,60 (Φ.Π.Α. 23% συμπεριλαμβάνεται).
Κριτήριο κατακύρωσης
: Τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.

 • Τα υπό προμήθεια Βιβλία Πρωτοκόλλου πρέπει να είναι τυπωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταχωρείται – γράφεται με αναλυτικό τρόπο κάθε έγγραφο που εισέρχεται στην υπηρεσία ή εξέρχεται (στέλνεται) από αυτήν.
 • Τα υπό προμήθεια Βιβλία Υλικού πρέπει να είναι τυπωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταγράφεται η οποιαδήποτε ενέργεια που απαιτείται για τηνεισαγωγή ειδών στην αποθήκη.
 • Τα υπό προμήθεια Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού πρέπει να είναι τυπωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε το προσωπικό να μπορεί να δηλώνει την παρουσία του και να υπογράφει σε καθημερινή βάση (τις εργάσιμες ημέρες) την παρουσία του.                                                                                                                          Για όλα τα βιβλία θα δοθούν δείγματα στον ανάδοχο, πριν την τύπωσή τους.
  Η παράδοσή τους θα γίνει στη Διοίκηση του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., κατά την ημέρα που θα υποδειχτεί. Για την εκτέλεσή της παραγγελίας, θα εκδοθεί την ίδια ημέρα Τιμολόγιο –Δελτίο Αποστολής.
  Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και ώρα 13:00 μ.μ.

  Οι προσφορές, θα κατατίθενται αυτοπροσώπως καθημερινά στα γραφεία της Διοίκησης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την 27/02/2015 & ώρα 15:00 μ.μ.
  Μαζί με την προσφορά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού από διαγωνισμούς του Δημοσίου.
  Κατά το άνοιγμα των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρίσκονται.
  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από την κ. Αικατερίνη Χριστάκη & την κ. Πηνελόπη Ρεβεζά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11:00 μ.μ.στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-2724761.
  Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ιωνίας www.neaionia.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window