Ειδήσεις - Τύπος|

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ν.Ιωνίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ν.Ιωνίας νέα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window