Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Νέα  Ιωνία    4 /  7 / 2013
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ : 24267
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                          ΠΡΟΣ : ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ :
                                                                          1. ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ    Fax : 210-5236927
                                                                          2. ΗΧΩ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   Fax : 210-3817331
                                                                          3. ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                                          4. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Fax : 210-2794687
                                                                          5. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
                                                                          ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ :  ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨     
                                                                                                                                                                           

            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΉ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
                      ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΕΤΟΥΣ   2013-2014   
                    

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

      Δημόσιο  Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο  κατακύρωσης  το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες  μονάδες  επί της ανώτερης λιανικής τιμής  πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, για  τις  ανάγκες των Υπηρεσιών  του Δήμου για τα Έτη 2013-2014 , συνολικού προϋπολογισμού  539.500 ευρώ με το Φπα 23%  , σύμφωνα  με  τις διατάξεις  της 11389/93 , του Ν. 2286/95,του Ν. 3463/2006  του Ν. 3438/06 ( Άρθρο 13 ) & την  57α/2013 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας και την  211/2013 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  28 / 8 / 2013, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου Αριθμ. 40, στη Νέα  Ιωνία, 1ος Όροφος -Γραφείο Προμηθειών.

     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και Συνεταιρισμοί που έχουν δικαίωμα από το Νόμο και διατηρούν Πρατήριο Υγρών Καυσίμων εντός των Διοικητικών  ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας αλλά και προμηθευτές που διατηρούν  πρατήριο  σε ακτίνα  δυο  (2) χιλιομέτρων  από αυτά.

     Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς 1% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Μελέτης , ήτοι του ποσού των 5400 ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, η γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πληροφορίες καθώς και έντυπα θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας λήξης κατάθεσης των προσφορών, ( Φαξ 210-2776131, τηλ. 2132000459 )

 

                                                  Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας
 

                                                       Ηρακλής  Γκότσης
 

Μοιραστείτε
Close Search Window