Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 32193/9-6-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα δημόσιο διάλογο σχετικά με την προστασία των ευρωπαϊκών δασών από την κλιματική αλλαγή, εκδίδοντας Πράσινη Βίβλο, στην οποία παρατίθενται επιλογές για μια προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της προστασίας των δασών και της πληροφόρησης σχετικά με τους δασικούς πόρους και την κατάστασή τους.  Η Επιτροπή θα βασιστεί στις απόψεις του κοινού, των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην Πράσινη Βίβλο για να κρίνει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ. 

Έως τις 31 Ιουλίου 2010 θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο μέσω του δικτυακού τόπου Η φωνή σας στην Ευρώπη (

Μοιραστείτε
Close Search Window