Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νέα Ιωνία: 7-3-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 4
Αρ. πρωτ. 6147

(2η επαναλαμβανόμενη) 6η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

 

Μετά τη ματαίωση της 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 5601/2-3-2023 πρόσκληση της συνεδρίασης επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία, σας καλούμε να συμμετέχετε στην (2η επαναλαμβανόμενη) 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) και με Τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr) την Δευτέρα 13-3-2023 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Ψηφίσματα για το δυστύχημα στα Τέμπη.
2. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αρ. πρωτ. 1010/13-1-23».
3. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αρ. πρωτ. 3287/6-2-23».
4. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» αρ. πρωτ. 1411/18-1-23».
5. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.
6. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων στα πλαίσια της έγκρισης προσλήψεων προσωπικού για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2023.
7. Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019»
8. Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των ενδιαφερόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων για τη σύναψη σύμβασης με τον Δήμο Νέας Ιωνίας αναφορικά με την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του και την παροχή τραπεζικών εργασιών.
9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας» συνολικού ποσού 5 79.228,81 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14024

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window