Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Νέας Ιωνίας

17/05/2024

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου», σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4074/2012 & Ν. 4819/2021) προκειμένου να οριστικοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, παρεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων για όλους/ες.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Καλούνται οι πολίτες και οι φορείς να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 ηλεκτρονικά στο email:

για την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νέας Ιωνίας, κ. Γεώργιος Χουτζούμης (ghoud@neaionia.gr)

για την ανάδοχο εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., κ. Χρήστος Θεοδωρίδης (christos.theodoridis@lever.gr)

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Νέας Ιωνίας είναι διαθέσιμο στο παρακάτω αρχείο: πατήστε εδώ

Καθώς και σε μορφή google map στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AkhDxExX5q1j-TSP5RD06KY8VmtK9kM&ll=38.03664755140936%2C23.757073249558818&z=15

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window