Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 241η:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Θ’ κατανομή έτους 2023»,: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Θ’ κατανομή έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 242η:  6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 243η:  «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 244η:  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 14A/7479/20-03-2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2023 καθώς και ορισμός Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 245η:  Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤΤ024 “Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 246η:  Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ023 και τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 247η:  Αποζημίωση του κ. Τριανταφυλλόπουλου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Πράξη 248η:  « Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης ».

Πράξη 249η:  Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από  ΚΤΕΟ, για το έτος 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 250η:  Αποδοχή δωρεάς βασιλικών φυτών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window