Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 311η:  «Ψήφιση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2023.»

Πράξη 312η:  «9η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.»

Πράξη 313η:  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024.»

Πράξη 314η:  «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2024.»

Πράξη 315η:  «Καθορισμός καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2024.»

Πράξη 316η:  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2024.»

Πράξη 317η:  «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2024.»

Πράξη 318η:  «Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, Γ΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών και παρατάσεως της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022.»

Πράξη 319η:  «Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA: 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ.»

Πράξη 320η:  «Κατανομή Δ΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς & απόδοση της δαπάνης για το Β΄ εξάμηνο του 2023 στους επτά (7) σχολικούς τροχονόμους.»

Πράξη 321η:  «Χωροταξική κατανομή επί των ορίων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το σχολικό έτος 2024 – 2025.»

Πράξη 322η:  «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το σχολικό έτος 2024 – 2025.»

Πράξη 323η:  «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το σχολικό έτος 2024 – 2025.»

Πράξη 324η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6.»

Πράξη 325η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 2.»

Πράξη 326η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 15.»

Πράξη 327η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 23.»

Πράξη 328η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 4.»

Πράξη 329η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 26.»

Πράξη 330η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΑΣΠΑΣΙΑΣ 17Β.»

Πράξη 331η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 6»

Πράξη 332η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΤΑΓΜ. ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 20»

Πράξη 333η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΚΑΨΑΛΗ 4»

Πράξη 334η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΓΡΑΒΙΑΣ 17»

Πράξη 335η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5»

Πράξη 336η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 20»

Πράξη 337η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΝΙΚΗΤΑΡΑ 14»

Πράξη 338η:  «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΜΕΡΛΙΕ 39»

Μοιραστείτε
Close Search Window