Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 172η:  Αποδοχή μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου πέριξ θεμέλιου λίθου της πόλης, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 173η:  Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμό 802.000,00 € (χρηματοδότηση από «Φιλόδημος ΙΙ» 600.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου 202.000,00€). Σύμφωνα με την 39540/4 – 5 -2023 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 174η:  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 175η:  «Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ.5105/24-2-2023 (ορθή επανάληψη 19-6-2023) μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νέας Ιωνίας», καθώς και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 176η:  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο Προσωρινός Ανάδοχος του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ετήσια (2023-2024) προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Ο.Π.Α.Ν.) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 177η:  Πρακτικό αποσφράγισης-εισήγηση για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για το άγονο τμήμα διαγωνισμού υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 178η:  Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄αρ. 40 Ν 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν3852/2010.

Πράξη 179η:  «Εκτέλεση της με αρ. 1680/2022 απόφασης του ΣΤΕ».

Πράξη 180η:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -ΣΤ’ κατανομή έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window