Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 101:  «Ένσταση της εταιρείας SMART POSTER κατά της αρ. 86/07-04-203 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 102:  Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 103:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 104:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 105:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2023 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 106:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28/2/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 107:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 108:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 109:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2023 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 110:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/3/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 111:  Έγκριση Δαπανών Απόδοσης Λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Φωτοβολταïκών στοιχείων σε στέγη του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window